Declarații de avere și interese 2019

Darie George declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
Cicic Dumitru-Titi declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
Daringa Mihai Alin declaratie de avere declaratie de interese
Grosu Constantin declaratie de avere declaratie de interese
Costache Bogdan Mihai declaratie de avere declaratie de interese
Navrapescu Valentin declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Stefanescu Mariana Florentina declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Biris Sorin Stefan declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Manea Emilia declaratie de avere declaratie de interese
Conea Ovidiu Florentin declaratie de avere declaratie de interese
Dobrescu Tiberiu Gabriel declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Dragomir Silviu Alexandru declaratie de avere declaratie de interese
Deaconu Ioan Dragos declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Necula Horia declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Netolitzchi Mihaela declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Simion Ionel declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Petrescu Mircea Ionut declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
Goganta Gabriel declaratie de avere declaratie de interese
Rosca Eugen declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Dobrescu Elena Corina declaratie de avere declaratie de interese
Oprea Ovidiu Cristian declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Niculae Marin Dragos declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Dragoi George Stelica declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Lazarov Sebastian Alexandru declaratie de avere declaratie de interese
Stefanoiu Radu declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Chelaru Teodor Viorel declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Badanoiu Alina Ioana declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
Burciu Stefan Constantin declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Balan Vladimir declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Cinca Ion declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Cirtoaje Cristina declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Ipate George declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Lungu Adriana declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Nastac Dumitru Iulian declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Parvu Petrisor Valentin declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Pirvu Valeriu Cristian declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Purcarea Mihail declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Sacala Ioan Stefan declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Sohaciu Mirela Gabriela declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Stan Liane Gloria Raluca declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
Stoleriu Stefania Paula declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Tomescu Gheorghita declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Voicu Georgeta declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Constantinescu Rodica Claudia declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Zaharia Sorin Eugen declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Ilie Doina declaratie de avere declaratie de interese
Dumbrava Virgilius Ionel declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Litoiu Nicoleta declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Dumitrescu Corina Ionela declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Hadar Maria declaratie de avere declaratie de interese
Zaharia Catalin declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Stanciu Dumitru Radu declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
Dutu Mihaela Florentina declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Stanciu Camelia declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Nemoianu Iosif Vasile declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Calarasu Oana Daniela declaratie de avere declaratie de interese
Dumitras Constantin declaratie de avere declaratie de interese
Spiridon-Mocioaca Teodora Mihaela declaratie de avere declaratie de interese
Mechno Roxana Adriana declaratie de avere declaratie de interese
Severin Irina declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Manolache Rodica declaratie de avere declaratie de interese
Mantea Stanescu Flavia declaratie de avere declaratie de interese
Vlasceanu Daniel declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Cojocaru Vasile Danut declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Dinca Cristian Florian declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Sandru Elena Diana declaratie de avere declaratie de interese
Stanescu Paul Octavian declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Radulescu Florin declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de interese(incetare mandat)
declaratie de avere(incepere mandat) declaratie de interese(incepere mandat)
Ghetu Aura Mariana declaratie de avere declaratie de interese
Stan Cornelia declaratie de avere(incetare mandat) declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Iordan Marinela Georgiana declaratie de avere declaratie de interese
Nicolescu Florin Adrian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Petrescu Emil declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Ionescu Constantin declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Ionita Mioara Daniela declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Stanculeanu Florin declaratie de avere declaratie de interese
Stanculeanu Daniela declaratie de avere declaratie de interese
Ciobotea Ionela Raluca declaratie de avere declaratie de interese
Cananau Sorin declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Minciuc Eduard declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Comandaru Gabriela Alexandra declaratie de avere declaratie de interese
Postolache Mihai declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Milea Marta Gabriela declaratie de avere declaratie de interese
Constantinescu Dan Mihai declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Ionita Anca Daniela declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Petrea Gabriel declaratie de avere declaratie de interese
Ilie Filip declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Feroiu Viorel declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Parpala Radu Constantin declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Popa Cicerone Laurentiu declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Todasca Maria Cristina declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Ples Maria declaratie de avere declaratie de interese
Ion George Catalin declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Toma Antonela declaratie de avere/intereseincetare mandat
Orbeci Cristina declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Dragomirescu Cristian George declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Birdeanu Andreea Raluca declaratie de avere declaratie de interese
Vasilateanu Andrei declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Costoiu Mihnea Cosmin declaratie de avere declaratie de interese
Jinga Sorin Ion declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Dascalu Maria Iuliana declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Nicola Nicoleta declaratie de avere declaratie de interese
Craifaleanu Andrei declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Catelly Yolanda Mirela declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Momete Daniela Cristina declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Nemtanu Florin Codrut declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Voinea Radu Constantin declaratie de avere declaratie de interese
Stancu Izabela Cristina declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Florea Adina Magda declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Chicioreanu Teodora Daniela declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Danaila Sterian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Marin Alexandru declaratie de avere declaratie de interese
Borcos Florentina Alina declaratie de avere declaratie de interese
Machedon Alina declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Birsan Costel Titel declaratie de avere declaratie de interese
Pana Valentin declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Semenescu Augustin declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Oara Cristian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Chivu Oana Roxana declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Cimpian Paula Roxana declaratie de avere declaratie de interese
Tristiu Ion declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Iozsa Mihail Daniel declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Costea Ilona Madalina declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Gramescu Bogdan declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Seritan George Calin declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Bercia Romeo declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Dan Claudius declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Crunteanu Daniel Eugeniu declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Ungureanu Liviu Marian declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Stoica Marilena declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Alexe Geanina Mihaela declaratie de avere declaratie de interese
Mazilu Traian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Vieriu Aniella Mihaela declaratie de avere declaratie de interese
Nechita Tatiana declaratie de avere declaratie de interese
Cioroianu Dan Mihail declaratie de avere declaratie de interese
Pascu Nicoleta Elisabeta declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Florea Laura Maria declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Mocioaca Liviu Florinel declaratie de avere declaratie de interese
Motorga Mihaela declaratie de avere declaratie de interese
Toma Marius Florin declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Popa Gabriel declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Stanciu Mihai declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Vladescu Marian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Florea Bogdan Cristian declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Antoniac Vasile Iulian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Maricaru Mihai declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Constantin Nicolae declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Nicolae Simona declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Georgescu Sanda Carmen declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Robescu Lacramioara Diana declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Zaharia Constantin declaratie de avere declaratie de interese
Hodrea Andreea Raluca declaratie de avere declaratie de interese
Pop Horatiu Lucian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Dobrescu Razvan Mihai declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Savu Tom declaratie de avere/intereseincetare mandat declaratie de avere/intereseincepere mandat
Cristei Nicolae Laurentiu declaratie de avere/interese declaratie de interese
Ionescu Nicolae declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Fagarasan Ioana declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de interese
Udrea Radu Mihnea declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Frunzulica Florin declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Frunzete Madalin Corneliu declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Petrescu Nita Alina Claudia declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Stoica Adrian Mihai declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Florea Carmen declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Adamescu Dorina declaratie de avere declaratie de interese
Moisescu Mihnea Alexandru declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Stoica Silvana Diana declaratie de avere declaratie de interese
Bildea Costin Sorin declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Gheorghe Dana Violeta declaratie de avere declaratie de interese
Pleter Octavian Thor declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Militaru Gheorghe declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Rebican Mihai Iulian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Ignat Nicoleta Daniela declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Simion Petronela Cristina declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Moldoveanu Alin declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Bulac Constantin declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Ghita Octavian Mihai declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Alexe Catalin George declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Dicea Daniel Alexandru declaratie de avere declaratie de interese
Ficai Anton declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Banica Cosmin Karl declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Negrescu Cristian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Voicu Gheorghe declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Matei Alin declaratie de avere declaratie de interese
Minea Marius declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Sporea Nicoleta declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Cavescu Dumitru Bogdan declaratie de avere declaratie de interese
Dragoi Constantin declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Nica Adina Elena declaratie de avere declaratie de interese
Dumitru Gheorghe Laurentiu declaratie de avere declaratie de interese
Iovu Horia declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Corocaescu Mihai declaratie de avere declaratie de interese
Bugan Oana Daniela declaratie de avere declaratie de interese
Stoica Gina Florica declaratie de avere declaratie de interese
Popovici Eduard Cristian declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Polihron Daniela declaratie de avere declaratie de interese
Rughinis Razvan Victor declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Rusu Elena declaratie de avere declaratie de interese
Chira Cornel declaratie de avere declaratie de interese
Alecu Cornelia Petruta declaratie de avere declaratie de interese
Apostol Tiberiu declaratie de avere declaratie de interese
Cusma Rasha declaratie de avere declaratie de interese
Prisecaru Tudor declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Gojgorea Claudia Elena declaratie de avere declaratie de interese
Serbanescu Laura Emilia declaratie de avere declaratie de interese
Dinu Gheorghe declaratie de avere declaratie de interese
Burileanu Dragos declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Mustata Ioan Cristian declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Dumitran Gabriela Elena declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Dumitran Laurentiu Marius declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Dinu Maria declaratie de avere declaratie de interese
Tudorache Aurel declaratie de avere declaratie de interese
Istrati Daniela declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Camarasoiu Victor Adrian declaratie de avere declaratie de interese
Obreja Serban Georgica declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat
Musat Valerica declaratie de avere declaratie de interese
Albu Nicoleta Cristina declaratie de avere declaratie de interese
Negoita Olivia Doina declaratie de avereincetare mandat declaratie de intereseincetare mandat
Olteanu Mircea declaratie de avere declaratie de interese
Cotrut Mihai Cosmin declaratie de avereincepere mandat declaratie de intereseincepere mandat