22 Noiembrie 2021

Comunicat de presa – U.P.B anunță finalizarea proiectului POC72/1/2/, SMIS 127454

La 31 octombrie 2021, Universitatea POLITEHNICA din București în calitate de Beneficiar, a finalizat cu succes proiectul POC72/1/2/, cu titlul  „Proiect Suport SECREDAS(Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems), SMIS 127454, în baza contractului de finanţare nr. 7/ 1.1.3 H / 6.01.2020.

Obiectivul principal al proiectului a fost finanțarea din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate a proiectului de cercetare european JU ECSEL SECREDAS, Nr. 783119.

Perioada de implementare: 6.01.2020 – 31.10.2021

COMUNICAT DE PRESA


18 Noiembrie 2021

UPB anunta lansarea proiectului – Platforma inovativa pentru furnizarea si managementul serviciilor publice in orasele inteligente – SMART HUB

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Partener, implementează, începând cu data de 27.09.2021, proiectul cu titlul „Platforma inovativa pentru furnizarea si managementul serviciilor publice in orasele inteligente – SMART HUB”, ID 120419, în baza Contractului de finanţare nr. 355/390031 27.09.2021.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate.
Perioada de implementare: 27.04.2021 – 31.12.2023
Valoare totală proiect: 5.011.666,25 lei, din care finanțare nerambursabilă 5.011.666,25 lei

Obiectivul general al proiectului SMART HUB constă în inovarea de produs (atât pentru bunuri, cât și pentru servicii) bazată pe cercetare-dezvoltare în cadrul societatii Inteligent Convergent Solutions (ICOS) SRL prin proiectarea, realizarea și testarea unei Platforme Inovative pentru Furnizarea și Managementul Serviciilor Publice în Orasele Inteligente.

ANUNT LANSARE PROIECT


21 Octombrie 2021

Comunicat de Presa – Proiectul cultural„S(L)AVE”a ajuns la final

UPB-SLAVE


12 Octombrie 2021

UPB anunță lansarea Proiectului – Creșterea capacității de cercetare a UPB în tehnologii Cloud și prelucrarea masivelor de date – CloudPRECIS

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a demarat în luna septembrie 2021, proiectul intitulat ”Creșterea capacității de cercetare a UPB în tehnologii Cloud și prelucrarea masivelor de date CloudPRECIS, cod MySmis: 124812, proiect selectat în cadrul Apelului de proiecte de tip CLOUD și de Infrastructuri masive de date – REGIUNI MAI DEZVOLTATE (Bucuresti-Ilfov) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Director de proiect: Prof. dr. ing. Nicolae ȚĂPUȘ
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Splaiul Independenței, nr. 313, București, Sector 6,
cod poștal 060042; Telefon: 021.402.91.79/Fax: 021.318.10.14

COMUNICAT DE PRESA

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020


5 Octombrie 2021

UPB anunță demararea Proiectului “Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi – ADEPT-UPB

Universitatea POLITEHNICA din București prin Facultatea de Transporturi, în calitate de beneficiar, demarează, începând cu data de 5.10.2021,
Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi, proiect cu titlul „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” – ADEPT-UPB pentru anul III de implementare (2021-2022).

COMUNICAT DE PRESA


5 Octombrie 2021

UPB anunță demararea Proiectului “Strategii pentru îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților de la Facultatea Transporturi – SIPAST-UPB”

Universitatea POLITEHNICA din București prin Facultatea de Transporturi, în calitate de beneficiar, demarează, începând cu data de 5.10.2021,
Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi, proiect cu titlul „Activități de  dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” – ADEPT-UPB pentru anul III de implementare (2021-2022).

COMUNICAT DE PRESA


11 Septembrie 2021

Comunicat de presa – Atac cibernetic la una dintre facultățile Universității POLITEHNICA din București

Atac cibernetic la una dintre facultățile Universității POLITEHNICA din București

În data de 10 septembrie 2021 a avut loc un atac cibernetic asupra platformei informatice a Facultatii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității POLITEHNICA din București, platforma care asigură interfața între studenți și secretariatul facultății. În urma acestui atac au fost extrase listele de utilizatori înregistrați pe platforma respectivă și parțial unele date personale (CNP-urile unora dintre studenți).

Din fericire, nu a fost accesată și baza de date principală a UPB în care sunt stocate datele personale ale studenților (situație școlară, adresă, informații bancare etc). Aceste date sunt stocate în condiții de siguranță maximă.

Problema de securitate a fost remediată în cursul zilei de ieri și au fost demarate procedurile de informare a autorităților competente în vederea identificării și tragerii la răspundere a autorului atacului cibernetic.

Ne cerem scuze studenților facultății noastre pentru inconvenientul creat de această situație.


1 Septembrie 2021

Press release – Education for future: designing learning curricula to meet complex skills posed by Business 4.0

UPB Announcement C1 SMARTskills4

The project – „Transnational cooperation initiative fostering developing forward thinking skills of students, teachers and workforce in sustainability-relevant sectors posed by Business 4.0 trends through innovation in Business& Engineering education and training”, organized through the ERASMUS+ programme, will organise a short-term teacher-training during the aforementioned period.

For additional information about event deployment, please contact:
Project manager: Bogdan FLEACĂ
E-mail: bogdan.fleaca@upb.ro

PRESS RELEASE


21 August 2021

SCOALA DE VARA – DEZVOLTAREA ORAȘELOR INTELIGENTE PRIORITARĂ PENTRU UPB

Cea de-a-III-a ediție a Școlii Internaționale de Vară organizată de Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) in parteneriat cu Grupul INSA din Franţa și-a deschis astăzi porțile. Proiectul, care face parte din programul de internaționalizare a UPB,  se adresează studenților români și francezi din învățământul superior tehnic şi se derulează în perioada 23-29 august, având ca temă principală problematica dezvoltării sustenabile a orașelor inteligente.

COMUNICAT DE PRESA

Chira Cornel
E-mail: relatii.publice@upb.ro
Tel: 0753 064 854


20 August 2021

UPB anunță demararea proiectului – Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri – dispozitive IT pentru e-educație

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 23.07.2021 proiectul cu titlul „Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri – dispozitive IT pentru e-educație”, MySMIS 145400, în baza contractului de finanţare nr. 260/233t/23.07.2021 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Durata contractului de finanţare este de 12 luni.

COMUNICAT DE PRESA

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Persoana de contact: dr. ing. Nicoleta-Daniela IGNAT
Funcție: Manager de proiect
E-mail: nicoleta.ignat@upb.ro


14 Iunie 2021

UPB este partener în cadrul proiectului ERASMUS + EUGPUT

Proiectul ”Energy Usage and Green Public Transportation in Future Smart Cities: An Innovative Teaching Program for Students, Stakeholders and Entrepreneurs” (EUGPUT) are ca scop formarea unui parteneriat prin care să se dezvolte instrumente educaționale inovatoare pentru asigurarea competențelor necesare în planificarea sistemelor de transport în viitoarele orașe inteligente.

Proiectul se desfășoară în perioada 01.12.2020 – 30.11.2022 și este finanțat prin Programul Erasmus+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT, contract de finanțare numărul 2020-1-TR01-KA203-094242.

Coordonatorul proiectului:

  • TED University, Ankara, Turcia

Parteneri:

  • Universitatea din Split, Croația
  • Atomic Intelligence, Croația
  • Universitatea Politehnica din București, România
  • Universitatea din Ljubljana, Slovenia
  • Middle East Technical University, Turcia

COMUNICAT DE PRESA

Responsabil proiect din partea UPB:

Dorinela Costescu, dorinela.costescu@upb.ro


04 Iunie 2021

Centrul de cercetare în ecotehnologii avansate de fabricație – Tehnopolis

Universitatea POLITEHNICA din București implementează, începând cu data de 21.12.2020, proiectul cu titlul “Centrul de cercetare în ecotehnologii avansate de fabricaţie – Tehnopolis”, cod SMIS 125213, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastructurii  educaționale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, OBIECTIV SPECIFIC 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul Centrul de cercetare în ecotehnologii avansate de fabricaţie – Tehnopolis”, persoana de contact este dl. prof. dr. ing. Cristian DOICIN – Responsabil Proiect, e-mail: cristian.doicin@upb.ro, telefon: 021.402.93.02.

COMUNICAT DE PRESA

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


04 Martie 2021

UPB anunță finalizarea proiectului – Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice.

 În data de 04 martie 2021, s-au încheiat activitățile proiectului cu titlul „Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice”, acronim ULTRA – MINT Technologies, ID P_37_471, MySMIS 2014+ : 105145, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD.

Obiectivul general al proiectului ULTRA – MINT Technologies a fost crearea unui nucleu de competenţă ştiinţifică şi tehnologică de înalt nivel care să permită studierea efectului ultrasunetelor şi/sau microundelor asupra unor procese nonchimice, chimice sau biologice.

ANUNT FINALIZARE PROIOECT


14 Februarie 2021

Universitatea Politehnica București anunță lansarea proiectului Erasmus + Sport cu titlul “United through European traditional sports”.

COMUNICAT-DE-PRESA


9 Februarie 2021

UPB anunță lansarea proiectului Erasmus + Sport cu titlul “United through European traditional sports”

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea a șapte jocuri și sporturi, dintre care șase tradiționale și implicit sensibilizarea populației asupra beneficiilor activității fizice, inclusiv a tinerilor din mediile academice.

COMUNICAT DE PRESA


1 Februarie 2021

SMART skills 4.0 – project under ERASMUS + programme 2014-2020

University POLITEHNICA of Bucharest in partnership with the SC AVANTERA SRL(Romania), SC INFOR ELEA-Educational Centre (Italy),
ACADEMIA DRUZBA ZA STORITVE (Slovenia), VILNIAUS UNIVERSITETAS(Lithuania), University of West Attica (Greece) – Started the – SMART skills 4.0 – project, on October 2020, under ERASMUS + progamme 2014-2020.

Transnational cooperation initiative fostering developing forward thinking skills of students, teachers and workforce in sustainability-relevant sectors posed by Business 4.0 trends through innovation in Business& Engineering education and training” -cod: 2020-1-RO01-KA203-080019.

COMMUNICATE

For further information on project development and participation in learning activities, pleas contact the project teamat:

bogdan.fleaca@upb.ro

Project Manager,
Bogdan FLEACA


20 Ianuarie 2021

Euronews începe recrutarea Redactorului Șef al Euronews România

Lyon, Franța – 20 Ianuarie 2021 – După ce a anunțat recent viitoarea lansare a Euronews România, grupul Euronews deschide astăzi procesul de recrutare pentru Redactorul-șef care va conduce redacția noii televiziuni.

Redactorul-șef va fi recrutat de către Euronews și va fi angajat al Euronews. Canalul european caută pentru această poziție „un jurnalist de primă clasă, experimentat și respectat”. Ulterior, acesta va recruta toți redactorii, în coordonare cu partenerul român, urmărind să susțină valorile editoriale ale Euronews – independență și imparțialitate, standarde de etică și integritate și linia editorială „All Views” a canalului.

Aplicațiile sunt deschise începând de astăzi pe site-ul Euronews și se vor închide pe 7 februarie 2021, la ora 23.59 CET.

COMUNICAT DE PRESA

Contact Media:

Philip Kyle

Head of Media Relations
t +33 (0)4 28 67 05 36
philip.kyle@euronews.com
pressoffice@euronews.com


6 Ianuarie 2021

Euronews, cel mai important canal de știri din Europa, a semnat un parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) pentru a lansa Euronews Romania, un canal de știri nou, independent destinat publicului vorbitor de limba română.

Euronews România este filiala mărcii Euronews, care va livra știri locale, regionale, naționale și internaționale prin TV și platforme digitale.

Euronews România este primul proiect de acest tip lansat în Uniunea Europeană și va fi construit pe baza unei televiziuni deja existente: UPB Sigma TV.

Noul canal de știri va avea propria echipă de jurnaliști și corespondenți din toată România, dar și de la Bruxelles, care vor lucra conform valorilor Euronews precum independența, imparțialitatea și linia editorială „All Views” (Toate Perspectivele) a canalului. Până la lansare, echipa va ajunge la peste 100 de angajați la nivel local.

Mihnea Costoiu, Rectorul UPB, a declarat: „Suntem una dintre cele mai mari și mai prestigioase universități din această parte a lumii, iar obiectivul nostru strategic este să răspundem provocărilor pe care societatea le așază în fața noastră. Misiunea noastră nu se oprește la a transmite cunoștințe, la a forma competențe și abilități sau a realiza proiecte de cercetare. Avem de asemenea responsabilitatea de a forma cetățeni angajați în societate, cu spirit critic, de a promova libertatea informației, valorile democratice și europene. Mai mult, crearea unei comunități în jurul universității, bazată pe valori cum ar fi incluziunea, cooperarea, comunicarea și solidaritatea, este esențială.

Astfel, prin acest demers, obiectivul nostru este să aducem o voce puternică, dinamică și obiectivă pe piața media din România.
Ce loc mai bun să găzduiască libertatea de gândire și de exprimare decât o universitate cu două secole de tradiție?

Credem că, oferind jurnalism de calitate și informații echidistante unui public care are nevoie de ele mai mult ca niciodată, Euronews România este nu numai o realizare media, dar și o inițiativă educațională.

Prin Euronews România, ne alăturăm unei familii europene recunoscută pentru jurnalism de calitate. Mulțumim partenerilor noștri pentru încredere și le urăm bun venit în comunitatea UPB!”

Michael Peters, CEO al Euronews, a declarat: „Suntem foarte mândri de acordul la care am ajuns cu UPB. Am găsit un partener de încredere pentru un proiect ambițios. România are o piață media foarte competitivă, cu mai multe canale de știri deja existente. Totuși credem că Euronews România va livra o ofertă care lipsește astăzi în peisajul media național. Complet imparțial, înrădăcinat în ADN-ul nostru European, Euronews a oferit întotdeauna o perspectivă distinctă asupra știrilor. Ca întotdeauna, Euronews România va oferi, cu obiectivitate, echilibru și acuratețe,
o perspectivă puternic europeană asupra știrilor.”

COMUNICAT DE PRESA


5 Ianuarie 2021

Conferința de închidere a proiectului BeAntreprenor, cod MySMIS 124539 (08.01.2021, ora 17:00)

În data de 8 ianuarie 2021, începând cu ora 17:00, toți membrii grupului țintă format din doctoranzi și cercetători postdoctorat din Universitatea POLITEHNICA din București (din domeniile inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie aerospațială și ingineria transporturilor) sunt invitați să participe la Conferința de închidere a proiectului cu titlul „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (BeAntreprenor!), cod MySMIS 2014+ 124539.

Evenimentul va avea loc vineri, 8 ianuarie 2021, începând cu ora 17:00, prin intermediul platformei Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae3139de8603f475d9c1f367cdbb303a8%40thread.tacv2/General?groupId=784f4522-3a1f-4a45-959c-a827e8cf0076&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

COMUNICAT DE PRESA