15 Decembrie 2020

UPB este coordonator al proiectului ERASMUS + SafeEngine

Proiectul SafeEngine – Blended Learning through Innovative Tools for Sustainable and Safety Engineering and Social Inclusion

este un parteneriat strategic preocupat de dezvoltarea instrumentelor inovatoare  pentru ingineria sectorului învățământului superior, susținând îmbunătățirea unor programe orientate către rezultatele învățării care să satisfacă mai bine nevoile de învățare ale studenților, fiind totodată relevante pentru piața muncii și pentru societate mai largă.

Proiectul se defășoară în perioada 2020-2023, începând cu data de 1 Decembrie, și este finanțat prin intermediul Programului Erasmus+.

Contract de finanțare numărul 2020-1-RO01-KA203-080085.

Parteneri în cadrul Proiectului:

University POLITEHNICA of Bucharest (RO), Romania
University of Malaga (ES)
“Lucian Blaga” University of Sibiu (RO)
University of Naples Federico II (IT)

COMUNICAT DE PRESA

Manager Proiect
Diana Cocarta
Email: dianacocarta13@yahoo.com


25 Noiembrie 2020

Universitatea Politehnica din Bucuresti este Coordonator al Proiectului Erasmus+ TrainRDM

Universitatea POLITEHNICA din București este coordonator al Proiectului TrainRDM – Open Science and Research Data Management Innovative and Distributed Training Programme (2020-2023)

Financial Agreement no. 2020-1-RO01-KA203-080170

(Program Inovator de Instruire și Distribuire al Managementului Datelor Științifice și de Cercetare.)

TrainRDM este un consortiu integrat format din 6 (sase) parteneri cu expertiză relevantă în formarea si managementul datelor de cercetare stiintifică.

Proiectul se va desfășura in perioada 2020-2023 si este finantat prin intermediul Programului Erasmus+  prin Contractul de finatare – no. 2020-1-RO01-KA203-080170

Persoana de contact

Manager proiect – Dana GHEORGHE

Site: http://www.TrainRDM.eu

COMUNICAT DE PRESA


21 Noiembrie 2020

Comunicat de presa – In memoriam, Profesor dr. ing. Dorel RADU

Vestea trecerii la cele veșnice ne-a luat prin surprindere și ne-a lovit ca un trăsnet.

Prof. dr. ing. Dorel RADU, absolvent al liceului „Mihai Viteazul” din Ploiești și al Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din Universitatea POLITEHNICA din București, a fost, pe rând asistent, șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar în Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale.

A fost o personalitate dedicată științei, înțelegerii și cunoașterii aprofundate a structurii sistemelor vitroase , dar si a ingineriei materialelor oxidice.

A publicat peste 250 de articole științifice în reviste din ƫară și străinătate, precum și în volumele unor conferințe științifice naționale și internaționale.

A predat discipline stiintifice precum „Operații și Utilaje”, „Cuptoare și Uscătoare”, „Optimizări în Domeniul Materialelor Oxidice”, „Instalații termo-tehnice Neconvenționale”, „Sticle pentru Optoelectronică”, „Materiale Armate cu Fibre de Sticlă”, cursuri de un înalt nivel științific , apreciate de studenți.

A publicat 17 cărƫi în care a tratat și dezvoltat idei noi, foarte utile evoluției științei materialelor. A fost responsabil și a contribuit la realizarea a 150 de contracte de cercetare științifică și este autorul a trei brevete de invenție.

A fost șeful Departamentului de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale timp de trei mandate în perioada 1996-2008. A condus departamentul cu competență, profesionalism, transparentă și onestitate și a fost permanent preocupat de creșterea performanțelor didactice și științifice.

Toate realizările i-au adus recunoaștere națională și internațională, respect și prețuire în Departament, Facultate și Universitate.

Prin plecarea către veșnicie lasă un gol imens în știința pe care a slujit-o, dar și în sufletele celor care l-au cunoscut! Îi vom păstra neșterse amintirile și-l vom aduce în faƫa celor care nu l-au cunoscut așa cum a fost – un profesor dedicat, un creator de știință, un OM între oameni!

Dumnezeu să îl odihnească între cei drepți și buni!

Condoleanțe familiei îndurerate!


18 Noiembrie 2020

Comunicat de presa – In memoriam – Profesor doctor inginer Mircea Petrescu 1933-2020

Comunitatea academică a Universității POLITEHNICA din București anunță, cu adâncă durere,  dispariția dintre noi a Domnului prof.dr.ing. Mircea Petrescu, membru titular al Academiei de Științe Tehnice, membru de onoare al Academiei Române și inițiator al învățământului superior românesc în domeniul Calculatoare.

În perioada 1973-1978, domnul prof.dr.ing. Mircea Petrescu a fost prorector al Institutului Politehnic București. Domnia sa a organizat catedra de Calculatoare a Institutului Politehnic București și a fost primul șef al catedrei (1969-1973), iar în anul 1970 a înființat Centrul de calcul al Institutului Politehnic București, al cărui director a fost până în anul 2001.

În anul 1969 a inițiat școala doctorală a catedrei de Calculatoare, în cadrul căreia a îndrumat peste 60 de cercetători care au obținut titlul de doctor.

Activitatea sa de cercetare s-a concretizat prin publicarea a peste 150 de lucrări științifice de specialitate.

În anii 1990, a elaborat primul program național de introducere a calculatoarelor în România și a fost preşedintele Comisiei Naţionale de Informatică a României.

A introdus sistemul de programare SPICE. În anul 1983, a fost distins cu premiul „Traian Vuia” al Academiei Române.

În semn de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice aduse în domeniile Calculatoare, Electronică și Telecomunicații și a sprijinului constant acordat dezvoltării învățământului superior, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al universităților din Timișoara, Suceava, Craiova, Ploiești.

Prin trecerea sa la cele veșnice, comunitatea științifică pierde o personalitate de mare anvergură și un Om remarcabil.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!


19 Octombrie 2020

Comunicat de presa – Proiectul “măști biodegradabile” a câștigat marele premiu al WEDO

Universitatea POLITEHNICA din București dezvoltă noi proiecte inovative

Proiectul “măști biodegradabile” a câștigat marele premiu al WEDO

Luni, 19 octombrie 2020, s-a derulat la Universitatea POLITEHNICA din București festivitatea de înmânare a diplomelor, etapa STUDENTE, din cadrul Concursului de idei WEDO pentru încurajarea economiei circulare. Concursul WEDO a fost lansat în luna noiembrie 2019 urmând ca etapa finală să se deruleze în luna martie 2020, cu prezentări ale proiectelor selectate, însă din cauza contextului pandemic actual, derularea acesteia a fost amânată pentru luna octombrie 2020 și susținută în mediul online. 

Dintre cele 11 proiecte depuse la secțiunea STUDENTE, 7 au fost selectate pentru a participa în etapa finală a concursului. Astfel, șase proiecte au fost premiate după cum urmează:

Locul I – 4000 lei

Extracția celulozei poroase din reziduuri alimentare pentru obținerea de măști biodegradabile – Ioniță Simona și Mincu Gina-Daniela

Locul II – 3000 lei

MyECO Hub – Cruceru Elena-Veronica și Armășelu Ștefania-Maria

Locul III – 2000 lei

Platformă pilot pentru compostarea reziduurilor organice produse în UPB, în contextul economiei circulare – Dumitrașcu Andreea-Bianca și Mănăilă Aura-Elena

Mențiune – 1000 lei

HEIMDALL – Drăgan Theodora-Augustina și Antonache Laura

Mențiune – 1000 lei

Tehnologie inovativă pentru reciclarea materialelor plastice în contextul economiei circulare – Șevciuc Valeria, Toma Ștefania, Vass Timea-Diana și Vlăduț Elena-Valeria

Mențiune – 1000 lei

Sistem integrat de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări în județul Prahova – Voicilă Corina și Manolache Cătălina

 

Concursul WE DO a încercat să rezolve simultan două probleme existente în societate: implementarea conceptului de Economie Circulară și implicarea femeilor în știință. Pentru noi, acest concurs a reprezentat o provocare și o oportunitate de a ne gândi la cum am putea ajuta, oricât de puțin, lumea din jurul nostru. În urma acestei provocări, ne-am hotărât să găsim o modalitate prin care măștile de protecţie de unică folosință să aibă un impact cât mai redus asupra mediului. Motivarea acestui proiect vine din faptul că, în contextul actual, reciclarea și colectarea selectivă pierd din teren, în fața măsurilor luate pentru minimizarea contagiozității prin contact cu diverse suprafețe. Astfel, ideea noastră are fundamente teoretice și presupune extracția la microunde a unor reziduuri alimentare bogate în celuloză, în urma căreia ar trebui să rezulte o celuloză poroasă, biodegradabilă care, mai apoi, să poată fi folosită pentru fabricarea filtrelor măștilor de protecţie. Acest proces trebuie, însă, optimizat prin găsirea, pe cale experimentală, a parametrilor de operare necesari obținerii acelui tip de celuloză. Premiul obținut în urma acestui concurs reprezintă un pas înainte către continuarea cercetărilor și o dovadă că implicarea în lumea științifică este încurajată în acest moment” a declarat Ioniță SimonaAnul 1, Master Materiale Compozite Avansate cu Destinații Speciale, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.

La rândul său, Mincu Gina-DanielaAnul 1, Master Control avansat și sisteme în timp real, Facultatea de Automatică și Calculatoare a adăugat că “în primul rând, concursul a încurajat inovația și informarea asupra problemei mondiale, poluarea, ceea ce este de dorit mai ales pentru noi, tinerele generații care pot îmbunătăți situatia actuală prin metode mai sustenabile de reciclare a deșeurilor. În al doilea rând, ar trebui să existe mai multe activități și concursuri care au ca scop îmbunătățirea metodelor de reciclare și nu numai.

Faptul că am obținut locul întâi reprezintă o încurajare spre a aduna informații și investi timp în găsirea unei soluții cât mai bune, mai ales în contextul pandemiei care se pare ca ne afectectează pe noi toți, dar și mediul înconjurător. Am dori totuși să ne unim forțele și ideile pentru a realiza un sistem complet de preluare-reciclare a tuturor deșeurilor”.

 

Despre WEDO

Concursul de idei WEDO reprezintă o competiție de proiecte adresată atât studentelor din cadrul Universității POLITEHNICA din București, cât și elevelor din învățământul liceal la nivel național. Concursul încurajează soluțiile inventive și durabile de optimizare a interacțiunii dintre producătorii de bunuri de larg consum, utilizatori (companii și persoane fizice), generatori de deșeuri și colectori.

Competiția este la prima ediție și este organizată de către Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu Veolia România, care a oferit premiile în valoare totală de 12.000 lei (pentru secțiunea STUDENTE a conucursului WEDO) celor mai inovatoare proiecte privind reducerea cantităţii de deşeuri, precum şi reciclarea/reutilizarea acestora, pentru a facilita tranziția către economia circulară.

Link site concurs: http://wedo.upb.ro/

Producția globală de materiale plastice , 360 milioane de tone

Într-un efort comun de atragere a fetelor spre meseriile tehnice și de inginerie, Veolia și Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București au lansat , în urmă cu un an, un concurs de idei adresat studentelor și elevelor de liceu.  Problemele legate de apă, energie și gestionare a deșeurilor pun viitorul omenirii sub semnul întrebării. Spre exemplu, doar în 2018 producția globală de materiale plastice a atins 360 milioane de tone. În Europa, producția de plastic a ajuns anul trecut la aproape 62 milioane de tone (sursaPlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) și Conversio Market & Strategy GmbH). Procesul de descompunere a plasticului poate dura până la sute de ani de zile, ceea ce înseamnă că efectul poluant este unul pe termen lung.

Ce este economia circulară?

Economia circulară propune un model mai sustenabil decât economia liniară tradițională. În timp ce modelul liniar presupune producerea, folosirea și apoi eliminarea materialelor, într-o economie circulară păstrăm resursele cât mai mult posibil, extragem maximum de foloase în timpul utilizării lor iar la finalul perioadei lor utile recuperăm materialele sau le transformăm în materie primă pentru alte produse. Pentru a îmbunătăți circularitatea materialelor este esențial ca acestea să fie folosite pe o durată din ce în ce mai lungă și într-un număr cât mai mare de cicluri de utilizare astfel încât să nu ajungă – pe cât posibil, niciodată – la groapa de gunoi sau în natură. Grupul Veolia promovează economia circulară, care să permită limitarea utilizării de noi resurse.

UPB anunță lansarea proiectului PRACTICE – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din București anunță lansarea proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii în domeniile electric, energetic si știința materialelor (PRACTICE), cod MySMIS 131213 – nr contract POCU/626/6/13.

Evenimentul de lansare al proiectului va avea loc vineri16 octombrie 2020, ora 10:00, Amfitetrul AN 010 – clădirea Rectoratului UPB, în cadrul unei ședințe de management de proiect în format restrâns la care vor participa doar experții din cadrul proiectului.

Având în vedere restricțiile impuse de pandemia cu SARS Cov 2. Conferința de Lansare va avea loc in perioada următoare când toate condițiile de organizare o vor permite.

Pentru detalii  suplimentare privind proiectul PRACTICE

Puteti descarca ANUNTUL DE PRESĂ

– de asemnea puteți accesa si site-ul proiectului – http://www.practice.upb.ro

Persoană de contact

Manager Proiect – Prof.dr.ing. George DARIE
Tel: 021 402 9465,
Email: practice@upb.ro
Web site proiect – www.practice.upb.ro


5 Octombrie 2020

UPB is a partner in the IRR Erasmus+ project. Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility

The IRR Project is a two-year project that began in September 2020, funded by the European Audiovisual and Culture Executive Agency within ERASMUS + program.
IRR aims to facilitate the change towards a more inclusive responsible research, building, in this way, more inclusive higher education systems,
promoting the civic and social responsibility of students, researchers and universities.

Financial Agreement no. 2020-1-ES01-KA203-081978

PRESS RELEASE


1 Octombrie 2020

UPB lanseaza proiectul – “Strategii pentru îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților de la Facultatea Transporturi – SIPAST-UPB”

Universitatea POLITEHNICA din București prin Facultatea de Transporturi, în calitate de beneficiar, demarează, începând cu data de 1.10.2020,  Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de granturi competitive pentru universități, proiect cu titlul „Strategii pentru îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților de la Facultatea Transporturi” – SIPAST-UPB pentru anul I de implementare (2020-2021).

Perioada de implementare a SIPAST-UPB: 10.09.2020 – 10.09.2022

Beneficiar: Facultatea de Transporturi

Valoarea totală: 678.630,00 LEI

COMUNICAT DE PRESA

Pentru mai multe informaţii ne puteti contacta:

Cristina OPREA, director de grant: cristina.oprea@upb.ro

Anamaria ILIE, responsabil monitorizare – raportare: anamaria.ilie@upb.ro


1 Octombrie 2020

UPB LANSEAZĂ PROIECTUL – REGENERAREA ZONELOR URBANE PENTRU A STIMULA INDUSTRIILE CREATIVE PENTRU O REGIUNE A DUNĂRII MAI PUTERNICĂ – RESTART_4Danube

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de partener principal, are deosebita plăcere să vă invite la evenimentul
de lansare al proiectului RESTART_4Danube, cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene (FEDR, IPA, ENI), în cadrul Programului transnațional al Dunării, al treilea apel, Prioritatea 1, Obiectiv specific 1.1 – Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru inovare.

Evenimentul va avea loc on-line, in data de 15 octombrie 2020, ora 10:00
Locul de desfășurare: on–line – https://politehnica.webex.com/meet/alexandru.marin

COMUNICAT DE PRESA 
AGENDA EVENIMENT

Persoana de contact pentru detalii despre eveniment:

Nume: Prof. Alexandru Marin
E-mail: alexandru.marin@upb.ro
Telefon: +4021 402 9584

Înscrie-te:

• Facebook: https://fb.me/Restart4Danube
• LinkedIn business page: https://www.linkedin.com/company/restart4danube
• Twitter: https://twitter.com/Restart4Danube
• Instagram: https://www.instagram.com/restart4danube/


1 Octombrie 2020

Webinar sessions “Skills4Employability Days: Embedding Soft Skills at the University: Equipping Graduates for Employability”

Skills4Employability Project (http://skills4employability.eu/) project consortium wants to invite you to the webinar sessions “Skills4Employability Days: Embedding Soft Skills at the University: Equipping Graduates for Employability”.

The event is addressed to faculty staff, researchers, and academic managers and organised by The Catalan University Quality Assurance Agency (AQU) within the framework of the  “Skills4Employability, Enhancing the Presence of Soft-Skills in Higher Education Curricula” Erasmus+ project.  During the webinar the need of a better embedment of soft skills in high education institutions curricula  will be discuss and we will have the chance to learn from experts in the topic.

7th, 8th and 9th of October 2020

Speakers:

 • Josep M. Duart Professor of Studies of Psychology and Education Sciences at Open University of Catalonia – UOC,
 • Christiane Hinrichs – Head of International Office, Ruhr West University of Applied Sciences,
 • Beatrix Holzer – Coordinator of Dual Studies, Ruhr West University of Applied Sciences.

DAY 1️⃣: The relevance of soft skills – Keynote on dual training to embed soft skills
DAY 2️⃣: Embedding soft skills in curriculum – Keynote on soft skills training and assessment
DAY 3️⃣: Workshop on the assessment of soft skills (limited number of places)

 

CHECK THE FULL AGENDA AND REGISTER HERE


1 Octombrie 2020

Anunț de demarare a Proiectului “Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” ADEPT-UPB, an II, 2020-2021

Anunț de demarare a Proiectului “Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” ADEPT-UPB, an II, 2020-2021

Universitatea POLITEHNICA din București prin Facultatea de Transporturi, în calitate de beneficiar, demarează, începând cu data de 1.10.2020,  Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi, proiect cu titlul „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” – ADEPT-UPB pentru anul II de implementare (2020-2021). 

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Perioada de implementare a ADEPT-UPB: 10.09.2019 – 10.09.2022

Beneficiar: Facultatea de Transporturi

Valoarea totală: 697.532,00 LEI

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea condițiilor favorabile de participare la învățământul tehnic de calitate în cadrul Facultății de Transporturi a 180 de studenți din anul întâi de studii universitare de licență, aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon, în vederea creșterii dorinței și motivației pentru învățare, reducerii ratei de abandon, creșterii performanțelor curriculare și extracurriculare, respectiv creșterii procentului de promovabilitate la încheierea primului an de studii, de la valoarea actuală de 86% la valoarea de 88%.

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului sunt definite astfel: 

OS1. Creșterea dorinței de continuare a studiilor și motivației pentru finalizare a studiilor a 180 de studenți (60 de studenţi/an) ai Facultății Transporturi din anul întâi aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon prin desfășurarea a 3 acțiuni de conștientizare, 6 sesiuni de coaching și dezvoltare personală, 6 sesiuni de dezvoltare a competențelor socio – emoționale și a 6 acțiuni de îndrumare și sprijin – tutorat.

OS2. Dezvoltarea cunoștințelor celor 180 studenți din anul întâi la Facultatea Transporturi, aflați cu precădere în situație de risc de abandon, cu scopul de a le permite îmbunătățirea competențelor pentru disciplinele studiate în vederea promovării examenelor, prin desfășurarea a 12 seminarii de consolidare a cunoștințelor.

OS3. Dezvoltarea abilităților practice ale 180 studenți de anul întâi la Facultatea Transporturi aflați cu precădere în situație de risc de abandon și familiarizarea lor cu noțiunile tehnice specifice domeniului și în concordanță cu direcțiile de dezvoltare profesională, precum și cu oportunitățile pe care le oferă profesia de inginer în acest domeniu, prin organizarea a 12 ateliere de lucru pe toată durata proiectului, în domeniul transporturi, a 6 vizite de studiu la societăți de profil și desfășurarea unor activități de consiliere profesională și orientare în carieră.

Grupul țintă (GT) al proiectului Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi – ADEPT-UPB (numărul de beneficiari direcți) este reprezentat de 180 studenți aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon, înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea Transporturi, după cum urmează: 60 studenți/an de implementare, pentru cei 3 ani universitari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022. Având în vedere distribuția pe sexe la admiterea în anul întâi pentru studii universitare de licență la Facultatea Transporturi, dintre cei 180 de studenți, câte 60 studenți/an de implementare, GT va fi alcătuit din 24 de femei și 156 de bărbați (8 femei și 52 bărbați/ an de implementare). Includerea studenților în GT se va realiza în corelație cu dosarele studenților înmatriculați la Facultatea Transporturi. Pentru toți studenții se va aplica un tratament egal, fără nicio discriminare ca urmare a grupului subreprezentat din care aceștia provin sau pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, dizabilități sau sex. GT va fi cu precădere format din studenți aflați într-una dintre situațiile de risc ridicat de abandon descrise în Manualul de Granturi pentru Universități – ROSE: au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat sau aparțin grupurilor socio-economice defavorizate (provin din familii cu venituri mici, provin din mediul rural, sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice, sunt orfani de unul sau de ambii părinți, provin din centre de plasament, orfelinate sau alte instituții similare sau sunt de etnie romă).

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi – ADEPT-UPB” puteţi contacta echipa proiectului la:

Anamaria ILIE, director de grant: anamaria.ilie@upb.ro

Cristina OPREA, responsabil monitorizare – raportare: cristina.oprea@upb.ro


15 Septembrie 2020

UPB împreună cu UMF “Carol Davila“ anunță lansarea unei tehnologii inovatoare TU-OM

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București şi Universitea POLITEHNICA din Bucureşti au plăcerea de a vă invita să participaţi

Joi, 17 septembrie 2020, începând cu ora 14:00, LIVE, la lansarea unei tehnologii inovatoare TU-OM.

Această tehnologie inovatoare permite crearea unor materiale de protecție împotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2 şi se adresează unităților sanitare şi mediului de afaceri. Prin intermediul acestei tehnologii se poate asigura  atât protecţia personalului medical expus, din toate unitățile sanitare, cât și a populației în general (inclusiv a elevilor din unităţile de invăţământ).

Tehnologia a fost dezvoltată printr-un parteneriat între Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”- București, Spitalul de Urgență Universitar-București, Universitatea POLITEHNICA din București, Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare și Stimpex SA.

În deschiderea evenimentului vor lua cuvântul rectorii Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi al Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București.

Programul conferinţei:

 • Cuvânt de deschidere:
 • Mihnea COSTOIU – Rectorul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti
 • Viorel JINGA – Rectorul Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București
 • Cătălin CÎRSTOIU – Decanul Facultăţii de Medicină, Bucureşti
 • Dr. Alina Popa-Cherecheanu – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București – Prezentarea obiectivelor proiectului
 • Mircea Vînătoru – Universitatea POLITEHNICA din București – Nanoparticule de oxizi metalici cu proprietăți biocide
 • Dr Ioan Călinescu – Universitatea POLITEHNICA din București – Prezentarea tehnologiei și instalației pentru obținerea completului de echipamente de protecție
 • Diana Mihaela Popescu – Unitatea Militară 02433 București – Determinarea proprietăților antimicrobiene ale materialelor textile impregnate
 • Dr. Anda Baicus – Spitalul de Urgență Universitar, București – Determinarea proprietăților antifungice ale materialelor impregnate
 • Coralia Bleotu – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București- Determinarea proprietăților antivirale ale materialelor impregnate
 • Dr. Mariana Costache, dr Oana Patrascu – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București- Determinarea biocompatibilitatii materialelor impregnate
 • Dr. Ioan Călinescu și Asist. Univ. Dr. Sinziana Istrate – Prezentarea completului de echipamente de protecție – domenii de utilizare

Conferința va avea loc în mediul online, LIVE, pentru acces folosiţi unul dintre următoarele link-uri:

https://www.facebook.com/MediaMedPublicis

https://www.youtube.com/user/MediaMedPublicis


31 August 2020

FINALIZAREA PROIECTULUI ECO-NANO-TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA UNUI MODUL CU DUBLĂ FUNCȚIONALITATE PE BAZĂ DE NANOFIRE(ECONANOWIRES)

Comunicat-de-presa-ECONANOWIRES


31 August 2020

PARTENERI PENTRU PROIECTUL „RE-START – PROGRAM ANTREPRENORIAL INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ECONOMII COMPETITIVE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE”

Anunt-selectie-parteneri-apel-Innotech


05 August 2020

UPB partener in cadrul proiectului – Sistem Inovativ Inteligent de Creștere a Eficienței Energetice în cadrul Instalațiilor de Foraj – SICEEIF

Universitatea POLITEHNICA din București anunță că începând cu data de 24.06.2020 este partener in cadrul proiectului – Sistem Inovativ Inteligent de Creștere a Eficienței Energetice în cadrul Instalațiilor de Foraj SICEEIF.

Coordonatorul proiectului (beneficiarul) este societatea ICPE ACTEL.

ID/Cod My SMIS: 121610
Nr. contract: 275/24.06.2020
Nr. acord de parteneriat 334/15.06.2020

COMUNICAT DE PRESA


18 Iunie 2020

Parteneriatul dintre UPB și UMF “Carol Davila” a cucerit EuroInvent 2020

Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București au înregistrat succesul anului în domeniul cercetării științifice de top, câștigând Marele Premiu al celei de-a-XII-a Expoziții Europeane de Inovare și Creativitate – EuroInvent-2020.

 

Invenția cercetătorilor români – ORTHOPEDIC DEVICE FOR CORRECTION OF THE TALIPES CALCANEUS / TALIPES CALCANEOVALGUS DEFECT (DISPOZITIV ORTOPEDIC DE CORECTARE A DEFECTULUI TALIPES CALCANEUS/ TALIPES CALCANEOVALGUSva deveni în cel mai scurt timp un suport real pentru sănătatea nou-născuților, aplicabilitatea acestui dispozitiv inovativ în ortopedia pediatrică fiind întârziată acum doar de procedurile standard de omologare pentru ca ulterior acest echipament medical să intre în linia de fabricație.

Inventatorii acestui echipament revoluționar sunt Mihnea Costoiu, Rector al Universității POLITEHNICA din București, Prof.Univ.Dr. Cătălin Cârstoiu, Decan al Facultății de Medicină din cadrul UMF “Carol Davila” din București, Prof.Univ.Dr. Cristian Doicin, Decan al Facultății de Inginerie Industrială și Robotică (FIIR) din cadrul UPB, Prof.Univ.Dr. Augustin Semenescu, Pro-Decan al Facultății Știința și Ingineria Materialelor-UPB, Conf.Univ.Dr. Mihaela Ulmeanu în cadrul FIIR-UPB, Cristina Doicin – studentă a Facultății de Medicină din cadrul UMF “Carol Davila” și Dr.Ing.Medical Mariana Mateș din cadrul Spitalului Militar Central București.

 

Scurtă descriere a echipamentului medical

Dispozitivul ortopedic de corectare a defectului Talipes calcaneus/ Talipes calcaneovalgus, conform invenției, este alcătuit dintr-un subansamblu fix, care se fixează pe gamba piciorului, un subansamblu mobil, care se prinde pe laba piciorului cu defect, un angrenaj melc – roată melcată și un capac gradat, care se fixează cu ajutorul unor șuruburi cu cap înfundat.

În construcția propusă, dispozitivul ortopedic corectează defectul Talipes calcaneus/ Talipes calcaneovalgus fără a mai fi necesară gipsarea sau intervenția chururgicală, prin reglarea incrementală a angrenajului melc – roată melcată, acționând o rozetă. Angrenajul melc – roată melcată permite realizarea mișcării unghiulare a subansamblului mobil într-o singură direcție, stabilită prin construcție, autoblocându-se în sensul invers al incrementului unghiular prevăzut.

Subansamblul fix (1), subansamblul mobil (2) și capacul gradat din componența dispozitivului ortopedic de corectare a defectului talipes calcaneus/ talipes calcaneovalgus se remarcă prin faptul că sunt fabricate personalizat cu tehnologii aditive de tipul sinterizare selectivă cu laser a pulberilor compozite și metalice, utilizând date anatomice preluate din imagini DICOM, care apoi sunt transformate în fișiere de tip STL și GCODE și ulterior trimise pentru fabricare către un echipament de imprimare 3D. Toate elementele mecanice componente ale dispozitivului sunt sterilizabile în autoclavă.

Dispozitivul este prevăzut, pe toate suprafețele ce intră în contact cu pielea, cu o căptușeală textilă biocompatibilă, care are rolul de a evita formarea escarelor de presiune ce apar în urma utilizării pe timp îndelungat a dispozitivelor ortopedice de corectare a diverselor defecte. Toate elementele textile de tip căptușeală sunt schimbabile.

CONSIDERAȚII MEDICALE PRIVIND ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR DE TIP PICIOR-STRÂMB (TALUS-VALGUS ŞI VARUS EQUIN)

 1. GENARALITĂŢI  DESPRE  AFECŢIUNILE MEDICALE TALUS-VALGUS (TAL VAG) ŞI “VARUS EQUIN”

Afecţiunea „tal vag”, des întȃlnită la noii născuţi, constă în „piciorul si glezna excesiv îndoită, unde degetele de la picioare ating, în cazuri extreme, tibia”. Această afecţiune, care de regulă este congenitală, poate apărea şi la copiii mai mari. Literatura de specialitate dă următoarea statistică  referitoare la apariţia acestei afecţiuni:

–    Formele usoare de tal valg apar la aproximativ 30% dintre sugari

–    Formele severe sunt prezente la 1 din 1000 de copii, adică aproximativ 5% dintre nou-născuţi

O altă afecţiune, asemănătoare, este varus equin, malformaţie congenitală demumită și „piciorul strâmb congenital” (piciorul care este răsucit spre interior, iar vârful piciorului este orientat în jos). Această afecţiune, netratată corect şi/sau la timp poate duce la infirmitate. Metoda cea mai eficientă de tratament este metoda Ponseti, brevetată de doctorul Ignacio Ponseti.

Cauzele afecţiunii “Varus equin”  sunt încă necunoscute. Tratamentul corect condus poate conduce, spre fericire, la vindecare totală.

 

 CAUZELE AFECŢIUNILOR „TAL VALG” ŞI „VARUS EQUIN”

Curios, dar adevarata cauză a afecţiunii tal valg nu este încă determinată. Specialiştii spun că ea face parte din tulburarea pozitiei intrauterine, deci reflectă poziţia piciorului bebeluşului în uter. TAL VALG este asociată şi cu alte probleme cauzate poziţiei înghesuite a bebeluşului în uter, ca de exemplu displazia şoldului şi torticolisul muscular. Ȋn consecinţă,  se recomandă şi o verificare şi diagnosticare pentru displazia de sold.

Cumva asemănător, cauzele afecţiunii varus equin sunt doar la nivel de presupoziţii. S-a stabilit cu certitudine că varus equin este afecţiune embrionară, deoarece această malformaţie se dezvoltă și evoluează abia în al doilea trimestru de sarcină, putând fi depistată, de regulă, în săptămânile 20-22 de sarcină.

Este recunoscută o determinare genetică a afecţiunii varus equin, dar inexplicabilă încă. Statistic s-a determinat că șansele ca această malformaţie să apară și la copilul care are unul dintre părinţi cu această afecţiune sunt de 3-4%. Ȋn situaţia în care ambii părinţi prezintă această afecţiune există 3% șanse de dezvoltare și la copil

 

 1. METODE DE RECUNOAŞTERE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ALE AFECŢIUNILOR  TAL VAG ŞI VARUS EQUIN

Sunt importante unele caracteristici clinice ale acestei afecţiuni, precum:

 • partea din faţă a piciorului este ridicată
 • glezna care este in dorsiflexie acută
 • suprafaţa plantară a piciorului este extrem de plată
 • prezenţa călcȃiului valgus

Tal valg şi talus vertical sunt două afecţiuni diferite, diferenţa fiind că în tal valg calcaiul este capabil sa fie dorsiflexat şi piciorul nu este atat de rigid, asa cum se întamplă în cazul talusului vertical.

Afecţiunea tal vag poate fi unilaterală şi/sau bilaterală. Ea poate fi asociată cu alte condiţii, şi anume:

–  plecarea posterioară mediană a tibiei (piciorul este curbat şi mai scurt în locul afectat)

–  talusul vertical (osul talusului nu este în pozitia corectă, determinȃnd deformarea întregului picior)

–  dezechilibru muscular sau leziuni ale nervilor (de obicei observate la copii mai mari).

Formele de tal valg pot fi:

 • uşoare, care dispar cel mai adesea de la sine
 • moderate, acestea nu reuşesc să se vindece cu masaj şi întinderi,  este nevoie de atele sau suport pentru a ţine piciorul în poziţia corectă
 • severe, care implică punerea în ghips a picioarelor copilului timp de cȃteva luni, pentru a le ţine în poziţăa corecta. Ghipsul se schimbă o dată pe saptamană sau la două saptamani.

Orice copil cu deformare a picioarelor trebuie evaluat de un medic pentru a se asigura că nu este o condiţie mai gravă.

Nu se impune un tratament pentru piciorul tipic tal valg. Afecţiunea se rezolvă, de obicei, în momentul în care copilul începe să stea şi să se plimbe independent. Medicul curant poate recomanda unele exerciţii de întindere pentru a accelera corecţia.

Durata tratamentului poate fi de cȃteva luni după naştere pentru ca piciorul să se întoarca în pozitia normală. Ȋn unele cazuri acute poate fi necesar ghipsul pentru a corecta deformarea. Ȋn formele severe, cȃnd piciorul devine inflexibil, tal valg poate să aibă o altă cauză fundamentală şi are nevoie de sfatul unui ortoped specialist.

Utilizarea ortezelor nu s-a dovedit a fi eficientă în tratarea afecţiunii tal valg, chiar dacă în unele cazuri acute în care un copil suferă de afecţiuni paralizante, un dispozitiv ortotic poate fi de ajutor.

Există şi tratamente nechirurgicale precum:

– exercitii simple de întindere ale picioarelor

–  ghipsul pentru inversarea plantarflexiei este utilizat la sugari, dacă rezoluţia spontană nu este vazută în primele cȃteva luni de viaţă.

Ortezele nu au un beneficiu clar, dar, cȃnd există dezechilibru muscular cauzat de afecţiuni paralizante, ortezele gleznei piciorului pot controla piciorul în timp ce copilul este mic.

Tratamentul chirurgical nu este recomandat. Literatura de specialitate nu prezintă rezultate pozitive ale intervenţiei chirurgicale pentru picioarele tal valg, iar simpla prezenţă a afecţiunii nu înseamnă ca nou-nascutul va avea nevoie de tratament agresiv, deoarece este o afecţiune destul de benignă.

Ȋn cazuri extrem de acute, sunt recomandate transferuri de tendoane sau proceduri de stabilizare a picioarelor. Unii specialişti au arătat că o procedură de artrodeză a fost benefică la copiii cu vȃrsta de peste 10 ani care aveau tal valg.

De obicei, diagnosticarea piciorului „varus equin” poate fi făcută ecografic, ante-natal, urmând să fie confirmată/infirmată la naștere. Există și situaţii în care această deformare a fost descoperită abia după aducerea pe lume a copilului.

 

EUROINVENT „Unde vorbesc idei grozave despre viitorul nostru”

http://www.euroinvent.org/euroinvent/welcome/

 

EUROINVENT promovează creativitatea internațională și românească în context european, prin afișarea contribuțiilor școlilor consacrate din învățământul superior și cercetarea academică și, de asemenea, a inventatorilor individuali. În acest fel, la expoziție participă cercetători și inventatori prin asociații, fundații sau instituții specializate în dezvoltare și creativitate. În timp ce criza economică continuă să se agraveze, creativitatea și inovația sunt cheile pentru consolidarea dezvoltării Europei. Creativitatea și inovația contribuie la prosperitatea economică, precum și la bunăstarea socială și individuală.

 

Obiectivele EUROINVENT constau in: diseminarea rezultatelor cercetării; parteneriate și acorduri; crearea și dezvoltarea de noi idei de cercetare; transfer de tehnologie; mplementarea invențiilor, recunoaștere științifică, din brevete sau au cereri de brevete. O secțiune specială a fost dedicată proiectelor de cercetare. Participantii si-au susținut comunicările online, sub formă de afișe sau prezentări multimedia, prin care și-au promovat produsele, brevetele de invenții (sau cereri de brevet) și proiectele de cercetare (doctorale sau granturi).

Sub egida EUROINVENT au fost organizate:

 

 1. Expoziția de invenții și cercetări stiintifice EUROINVENT 2020
 2. Conferința internațională privind cercetarea inovatoare ICIR 2020
 3. Salonul de carte tehnico-științifica, artistica și literara
 4. Expozitia Europena de Arta Vizuala
 5. Workshop

 

Expoziția Europeană a Creativității și Inovării a avut loc online, din cauza pandemiei generate de COVID-19, cu participarea inventatorilor si cercetatorilor din peste 30 de țări (Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cambodgia, Canada, China, Croația, Germania, Egipt, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Irak, Italia, Japonia, Kazahstan, Kirgazistan, Coreea, Liban, Macao, Macedonia, Malaezia, Mexic, Maroc, Moldova, Filipine, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Arabia Saudită, Singapore, Spania, Sudan, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Statele Unite ale Americii, Regatul, Vietnam, Yemen) cu peste 400 de inventii.

Din România au fost prezente 16 universități, 16 institute naționale de cercetare, 10 companii și 5 inventatori individuali.

Deschiderea EUROINVENT a fost moderată, video, de Conf.dr.ing.Andrei Victor SANDU – președinte al Forumul Inventatorilor Români .

Juriul a fost format din specialiști în diverse ramuri. Fiecare proiect a fost evaluat de doi membri ai juriului – unul român și celălalt internațional. Toate înregistrările au fost analizate conform graficului de evaluare pe următoarele criterii: Noutatea, utilitatea, designul, costul redus și factorul WOW. Specialistul a putut folosi si alte criterii precum: Originalitatea inovației, oportunități științifice, fezabilitate, utilizatori, aplicații potențiale, gestionarea riscurilor, oportunități de piață / Amenințări, impact social și economic.

La sfârșitul celei de-a douasprezecea ediții Euroinvent, juriul International a desemnat invențiile premiate. Inventiile si proiectele de cercetare au fost premiate cu medalii, premii sau premii speciale de la delegații oficiali.

Organizatori ai evenimentului au fost Forumul Inventatorilor Romani, Asociația pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila, prin Centrul de Informare Europe Direct Iași, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi”, Universitatea “Al. I. Cuza”, Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa”, Universitatea de Arte “George Enescu” si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului.

„EUROINVENT a devenit un eveniment de tradiţie recunoscut în lumea ştiinţifică, care are meritul de a aduce împreună cercetători şi inventatori din întreaga lume, dar şi oameni obişnuiţi, pasionaţi de ştiinţă, inventică şi cercetare. Din România sunt prezenţi cercetători şi inventatori de la cele mai importante universități si institute de profil din ţară.

Evenimentul atrage atenţia asupra conceptelor de cercetare şi inovare, concepte ce contribuie la creşterea economică, la crearea de locuri de muncă şi, în final, la o viaţă mai bună pentru noi toţi“, au precizat organizatorii.

 

Opt invenții , 13 Medalii și două trofee pentru UPB

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a avut și la această expoziţie-salon dedicată inventicii și inovării, precum și cercetării științifice, un succes de răsunet, câștigând  in total 8 inventii care au primit 1 Medalie de Platină, 9 Medalii de Aur , 3 Medalii de Argint, alaturi de 2 Trofee, 27 Special Award si 11 Diploma of Excellence, oferite de entităţile participante. reprezentând rezultatele activităților de cercetare și inovare, protejate cu brevete de invenție și drepturi de autor.


17 Iunie 2020

UPB anunță demararea proiectului cu titlul „Centrul Suport POLITEHNICA Orizont ctivitați si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020 – UPB4H”

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 11.05.2020 proiectul cu titlul „Centrul Suport POLITEHNICA Orizont ctivitați si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020”, acronim UPB4H, MySMIS 108792, în baza contractului de finanţare nr. 250 /11.05.2020 încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM)  pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului este de 3.009.295,53 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 2.997.395,53 lei.
Durata contractului de finanţare este de 36 luni.

COMUNICAT DE PRESA

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Persoana de contact: dr. ing. Nicoleta IGNAT,
Funcție: Director de proiect
E-mail: nicoleta.ignat@upb.ro


17 Iunie 2020

UPB lansează proiectul – Inginer – 4.0. Față în față cu cea de-a patra revoluție industrială – Revoluția Digitală

De aceea, pentru a sprijini inserția absolvenților noștri în domeniile de studiu absolvite și pentru
a veni în întâmpinarea necesității de personal a companiilor, Universitatea POLITEHNICA din București organizează acțiuni de cercetare și interogare a companiilor pentru a înțelege tendințele și dinamica pieței forței de muncă.

Mai multe informații despre proiectul Inginer – 4.0. pot fi solicitate prin
e-mail, la adresa parteneriate@upb.ro.

COMUNICAT DE PRESA


13 Iunie 2020

PROIECT ANTREPRENORDOC – ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ (ETAPA A II-A)

Proiectul – Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847)

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul propune implementarea unor măsuri specifice, prin care să crească numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la activitățile de învățare propuse, își vor găsi un loc de muncă în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategia Naţională de Competitivitate (SNC) și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI 2014-2020.

Universitatea POLITEHNICA din București (Partener 7) sprijină financiar, în a doua serie a grupului țintă, 5 STUDENȚI DOCTORANZI și 2 CERCETĂTORI POST-DOCTORAT, prin acordarea următoarelor sume forfetare lunare:

– bursa doctorand antreprenor – va avea valoarea de 1550 lei/lună și se va acorda pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive, inclusă în ultimii doi ani terminali ai studiilor de doctorat, pentru studenți sprijiniți în cadrul proiectelor prin programe antreprenoriale, în relație cu domeniul de specializare pe care îl frecventează.

– bursa cercetător post-doctorat antreprenor – va avea valoarea de 2700 lei/lună și se va acorda pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive, pentru cercetătorii sprijiniți în cadrul proiectelor, prin programe antreprenoriale, în relație cu specialitatea studiilor pe care le frecventează.

CALENDAR SELECȚIE GRUPULUI ȚINTĂ (seria a II -a)

 

6 – 10 iulie 2020 – depunerea dosarelor;

14 iulie 2020 – desfășurarea interviului

orele 9:00 -11:00 – doctoranzi;

orele 11:00-13:00 – cercetători post-doctorat;

15 iulie 2020 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;

16 iulie 2020 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

 

Persoană de contact – Ș.l.dr.ing. Daniela Ioana TUDOSE

e-mail – daniela.tudor@upb.ro

 

Pentru informatii suplimentare – COMUNICAT DE PRESA

Anunt_selectie GT_UPB-Proiect 123847_iunie 2020


26 Mai 2020

Universitatea POLITEHNICA din București îşi exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a prof. univ. dr. mat. OCTAVIAN STĂNĂȘILĂ

Întreaga comunitatea academică a Universității POLITEHNICA din București (UPB) este profund îndurerată de trecerea în eternitate a Profesorului Dr. Mat. Octavian Stănășilă (19.05.1939-25.05.2020), fost șef al Catedrei de Matematici din cadrul Universității POLITEHNICA din București, fost membru al Institutului de Matematică al Academiei Române, fost Ministru Secretar de Stat în Ministerul Educației și Cercetării.

A obținut rezultate remarcabile în studiul teoria spațiilor analitice, analiza matematică și teoria semnalelor.

Cartea sa, scrisă în colaborare cu Prof. Constantin Bănică, în cele 3 ediții,  “Metode algebrice in teoria globala a spatiilor complexe”- Editura Academiei, București 1974, “Algebraic methods in the global theory of complex spaces” – John Wiley&Sons, London-New York-Sydney 1976, ”Methodes algebriques dans la theorie globale des espaces complexes” – Gauthier-Villars, Paris 1977, este o carte de bază în teoria spațiilor analitice complexe, care rămâne și astăzi una dintre cele mai citate referinte.

A fost implicat in viața SSMR și a coordonat in anii 80′ olimpiadele de matematica.

Cariera profesorului Octavian Stănășilă este indisolubil legată de Universitatea Politehnica din București.

A început să țină cursuri la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de  Electronică  din 1973,

conducând ulterior Catedra de Matematici 2 până în anul 2000.

Autor de numeroase manuale pentru elevi și studenți, și-a dedicat o mare mare din viață învățământului matematic din România, fiind unul dintre cei mai mari profesori ai Politehnicii bucureștene.

Generații întregi au învățat cum sa ținem lecții de matematică viitorilor ingineri din manualele profesorului Octavian Stănășilă, unele scrise în colaborare cu  alte nume importante ale învățământului matematic din UPB, Vasile Brânzănescu si Paul Flondor.

Prin dispariția sa prematură, cercetarea științifică și învățământul superior românesc suferă o mare pierdere.

Universitatea POLITEHNICA din București transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să îl odihnească!


14 Aprilie 2020

Anunț finanțare Proiect European ECSEL JU SECREDAS

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu data de 6.01.2020, proiectul cu titlul  „Proiect Suport SECREDAS (Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems), ID 127454, în baza Contractului de finanţare nr. 7/ 1.1.3 H / 6.01.2020.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate.

Perioada de implementare: 6.01.2020 – 30.04.2021

COMUNICAT DE PRESA


5 Februarie 2020

Universitatea POLITEHNICA din București îşi exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a prof. univ. dr. arh. Zeno Bogdănescu

Întreaga comunitatea academică a Universității POLITEHNICA din București este profund îndurerată de trecerea în eternitate a profesorului univ. dr. arh. Zeno Bogdănescu, fost rector al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Eminent architect și mentor a zeci de generații de studenți, profesorul Zeno Bogdănescu a fost, mai cu seamă, un Om de o aleasă noblețe sufletească și care a intrat în galeria marilor creatori de școală ai arhitecturii românești.

Absolvent al Institutului de Arhitectură “Ion Mincu” și al Institutului de Arta Teatrală si Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, profesorul Zeno Bogdănescu a fost unul dintre cei mai de seamă animatori români din perioada anilor ‘80-’90 și un prieten apropiat al Universității POLITEHNICA din București.

Prin dispariția sa prematură, cercetarea științifică și învățământul superior românesc suferă o mare pierdere.

Universitatea POLITEHNICA din București transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să îl odihnească!


31 Ianuarie 2020

UPB – Comunicat de Presa – A IV-a ediţie a Conferinței Cercetătorilor Procesului Bologna

A IV-a ediţie a Conferinței Cercetătorilor Procesului Bologna 

Peste 120 de specialişti europeni din educaţie  se reunesc la Bucureşti 

Profesori de marcă, cercetători dedicați domeniului politicilor educaționale internaționale, experți, tineri cercetători, studenți doctoranzi sau pasionați de educație din Spațiul European al Învățământului Superior se vor reuni la București, în perioada 29-31 ianuarie, 2020, în cadrul Conferinței Cercetătorilor Procesului Bologna pentru a dezbate teme de actualitate ce vizează dezvoltarea învățământului superior la nivel internațional.

Deschiderea oficială a Conferinței Cercetătorilor Procesului Bologna (Future of Higher Education-Bologna Process Researcher’Conference, FOHE-BPRC)  va avea loc mâine, 29 ianuarie, ora 15:30 , în Sala Ronda a Hotelului Intercontinental din București, evenimentul fiind prezidat de către Monica Cristina AnisieMinistrul Educației și Cercetării și Adrian CurajDirectorul General al UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării). Printre participanții de marcă ce vor fi prezenți la această amplă manifestare se vor număra, Ligia DecaConsilier Prezidențial-Departamentul de Educație și CercetareMihnea CostoiuRectorul Universității POLITEHNICA din BucureștiMarian PredaRectorul Universității BucureștiRemus Pricopie, Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, precum și înalți reprezentanți ai unor instituții internaționale de prestigiu (European University Association-EUA, International Association of Universities-IAU, Consiliul Europei, Comisia Europeană sau European Students’ Union-ESU). Dezbaterile tematice, programate pentru zilele de 30 și 31 ianuarie, se vor derula în Biblioteca Centrală a Universității POLITEHNICA din București.

Internaționalizarea educației în contextul provocărilor globale și a inițiativelor de tipul Universități Europene, accesul la învățământul superior pentru toți studenții, abordări inovative de predare și învățare, îmbunătățirea colaborării dintre educație și cercetare, redefinirea Procesului Bologna în viitor pentru a putea răspunde nevoilor societății, impactul digitalizării asupra educației sau replicarea modelelor de tip Bologna în alte regiuni ale lumii sunt principalele tematici de interes general pentru învățământul superior de la nivel internațional ce vor fi abordate în cadrul acestei ediții a Conferinței Cercetătorilor Procesului Bologna .

Evenimentul este organizat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea București, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării.

În cadrul manifestării, care se va desfăşura în incinta Bibliotecii Centrale a UPB, vor fi dezbătute atât viziunea și prioritățile Spațiului European al Învățământului Superior, dar și persepectivele de asigurare a calității educației în cadrul Uniunii Europene. Totodată, din agenda de lucru fac parte şi vizite la principalele centre de cercetare ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti.

Despre Procesul Bologna

România a devenit membru al Procesului Bologna în 1999, prin semnarea Declarației de la Bologna, angajându-se astfel să includă obiectivele stabilite în prioritățile învățământului superior românesc. Procesul Bologna a condus la crearea Spațiului European al Învățământului Superior care include 48 de state membre, criteriul principal de acceptare a unei candidaturi fiind aderarea la Convenția Culturală Europeană. Procesul Bologna a însemnat pentru toate statele participante reforme profunde ale învăţământului superior, marcate prin schimbări de legislaţie şi reconsiderarea principiilor de bază ale procesului educaţional pentru o societate bazată pe cunoaştere.

DESPRE UPB

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania.

Traditia institutiei noastre, acumulata in cei 200 de ani prin eforturile unora dintre cei mai mari dascali ai neamului, dar si ale generatiilor de studenti, nu reprezinta insa singurul argument convingator. Astazi, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti cunoaste un continuu proces de modernizare, aflandu-se intr-un permanent dialog cu mari universitati din lume.

Misiunea Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti a fost gandita ca o imbinare de educatie, cercetare si inovatie, fapt ce reprezinta cheia catre o societate si o economie a cunoasterii. Crearea cunoasterii in primul rand prin cercetare stiintifica, raspandirea ei prin educatie si instruire profesionala, diseminarea ei prin tehnologia informatiei si utilizarea inovatiei tehnologice, sunt elemente care definesc distinctivitatea universitatii.